40 VA 208/230 Volt 24 Volt Coil Factory Replacement Transformer (Carrier, BDP)

40 VA 208/230 Volt 24 Volt Coil Factory Replacement Transformer (Carrier, BDP)
Code: TRA01CN233C
Price: $119.74
Quantity in Basket: None
Quantity:
40 VA 208/230 Volt 24 Volt Coil Factory Replacement Transformer (Carrier, BDP)

Replaces Transformer Part Numbers:

HT01CN233 CARHT01CN233

Used In Carrier, BDP Equipment Model Numbers:

FB4ANB042020ACAA 0041 FC4BNB070020AEAA 0034 FA4ANC048008AFAA 0029 FB4ANB048000ACAA 0041 FA4ANC048010AFAA 0029 FB4ANF018000ACAA 0041 FB4ANB048008ACAA 0041 FB4ANF018005ACAA 0041 FA4ANC060010AFAA 0029 FB4ANF018008ACAA 0041 FB4ANB048010ACAA 0041 FB4ANF018010ACAA 0041 FB4ANB048015ACAA 0041 FB4ANF024000ACAA 0041 FB4ANF024005ACAA 0041 FB4ANB048020ACAA 0041 FB4ANF024008ACAA 0041 FB4ANB060000ACAA 0041 FB4ANF024010ACAA 0041 FB4ANF030000ACAA 0041 FB4ANB060008ACAA 0041 FB4ANF030005ACAA 0041 FB4ANB060010ACAA 0041 FB4ANF030008ACAA 0041 FB4ANB060020ACAA 0041 FB4ANF030010ACAA 0041 FB4ANB070000ACAA 0041 FB4ANF030015ACAA 0041 FB4ANF036000ACAA 0041 FB4ANB070010ACAA 0041 FB4ANF036005ACAA 0041 FB4ANB070020ACAA 0041 FB4ANF036008ACAA 0041 FB4ANB042000AEAA 0041 FB4ANF036010ACAA 0041 FB4ANB042008AEAA 0041 FB4ANF036015ACAA 0041 FB4ANB042010AEAA 0041 FB4ANF042000ACAA 0041 FB4ANF042008ACAA 0041 FA4ANF018000ABAA 0041 FB4ANB042015AEAA 0041 FB4ANF042010ACAA 0041 FA4ANF018005ABAA 0041 FA4ANF018008ABAA 0041 FB4ANB042020AEAA 0041 FB4ANF042015ACAA 0041 FA4ANF018010ABAA 0041 FA4ANF024000ABAA 0041 FB4ANB048000AEAA 0041 FB4ANF042020ACAA 0041 FB4ANF060000ACAA 0041 FA4ANF024005ABAA 0041 FB4ANB048008AEAA 0041 FA4ANF024008ABAA 0041 FB4ANF060008ACAA 0041 FB4ANB048010AEAA 0041 FA4ANF024010ABAA 0041 FB4ANF060010ACAA 0041 FA4ANF030000ABAA 0041 FK4CNB006000AAAA 0041 FB4ANB048015AEAA 0041 FB4ANF060020ACAA 0041 FA4ANF030005ABAA 0041 FK4CNB006000AEAA 0041 FA4ANF030008ABAA 0041 FB4ANB048020AEAA 0041 FB4ANF018000AEAA 0029 FB4ANF018005AEAA 0029 FK4CNB006000AFAA 0041 FA4ANF036000ABAA 0041 FB4ANB060000AEAA 0041 FA4ANF036005ABAA 0041 FB4ANF018008AEAA 0029 FB4ANB060008AEAA 0041 FB4ANF018010AEAA 0029 FA4ANF036008ABAA 0041 FB4ANF024000AEAA 0029 FB4ANB060010AEAA 0041 FA4ANF036010ABAA 0041 FB4ANF024005AEAA 0029 FB4ANF024008AEAA 0029 FK4CNF001000AAAA 0041 FA4ANF036015ABAA 0041 FB4ANB060020AEAA 0041 FA4ANF042000ABAA 0041 FB4ANF024010AEAA 0029 FK4CNF002000AAAA 0041 FB4ANB070000AEAA 0041 FB4ANF030000AEAA 0029 FA4ANF042008ABAA 0041 FK4CNF003000AAAA 0041 FB4ANB070010AEAA 0041 FB4ANF030005AEAA 0029 FA4ANF042010ABAA 0041 FC4BNF024000ABAA 0041 FA4ANF042015ABAA 0041 FB4ANB070020AEAA 0041 FB4ANF030008AEAA 0029 FC4BNF024005ABAA 0041 FK4CNF005000AAAA 0041 FA4ANF042020ABAA 0041 FB4ANB048000ADAA 0041 FB4ANF030010AEAA 0029 FC4BNF024008ABAA 0041 FK4CNF001000AEAA 0034 FC4BNF024010ABAA 0041 FK4CNF002000AEAA 0034 FA4ANF060000ABAA 0041 FB4ANB048008ADAA 0041 FB4ANF030015AEAA 0029 FC4BNF030000ABAA 0041 FK4CNF003000AEAA 0034 FA4ANF060008ABAA 0041 FB4ANF036000AEAA 0029 FC4BNF030005ABAA 0041 FB4ANB048010ADAA 0041 FK4CNF005000AEAA 0034 FA4ANF060010ABAA 0041 FB4ANF036005AEAA 0029 FC4BNF030008ABAA 0041 FK4CNF001000AFAA 0034 FC4BNF030010ABAA 0041 FA4ANF060020ABAA 0041 FB4ANB048015ADAA 0041 FK4CNF002000AFAA 0034 FB4ANF036008AEAA 0029 FC4BNF030015ABAA 0041 FA4ANF018000AEAA 0029 FB4ANB048020ADAA 0041 FK4CNF003000AFAA 0034 FA4ANF018005AEAA 0029 FB4ANF036010AEAA 0029 FC4BNF033000ABAA 0041 FK4CNF005000AFAA 0034 FA4ANF018008AEAA 0029 FC4BNF036000ABAA 0041 FB4ANF036015AEAA 0029 FA4ANF018010AEAA 0029 FC4BNF036005ABAA 0041 FA4ANF024000AEAA 0029 FB4ANF042000AEAA 0029 FC4BNF036008ABAA 0041 FB4ANF042008AEAA 0029 FC4BNF036010ABAA 0041 FA4ANF024008AEAA 0029 FB4ANF042010AEAA 0029 FC4BNF036015ABAA 0041 FA4ANF024010AEAA 0029 FB4ANF042015AEAA 0029 FC4BNF038000ABAA 0041 FA4ANF030000AEAA 0029 FC4BNF042000ABAA 0041 FB4ANF042020AEAA 0029 FA4ANF030005AEAA 0029 FC4BNF042008ABAA 0041 FB4ANF048000AEAA 0029 FA4ANF030008AEAA 0029 FC4BNF042010ABAA 0041 FB4ANF048008AEAA 0029 FA4ANF030010AEAA 0029 FC4BNF042015ABAA 0041 FB4ANF048010AEAA 0029 FC4BNF042020ABAA 0041 FA4ANF030015AEAA 0029 FC4BNF060000ABAA 0041 FA4ANF036000AEAA 0029 FB4ANF048015AEAA 0029 PF1MNA018000AAAA 0023 PF1MNA024000AAAA 0023 FB4ANF048020AEAA 0029 FA4ANF036005AEAA 0029 FC4BNF060010ABAA 0041 PF1MNA030000AAAA 0023 FB4ANF060000AEAA 0029 FA4ANF036008AEAA 0029 FC4BNF060020ABAA 0041 PF1MNA036000AAAA 0023 FB4ANF060008AEAA 0029 FA4ANF036010AEAA 0029 FC4BNF024000AEAA 0029 FB4ANF060010AEAA 0029 PF1MNA042000AAAA 0023 FA4ANF036015AEAA 0029 FC4BNF024005AEAA 0029 FB4ANF060020AEAA 0029 FC4BNF024008AEAA 0029 PF1MNA048000AAAA 0023 FA4ANF042000AEAA 0029 FC4BNF024010AEAA 0029 PF1MNA060000AAAA 0023 FA4ANF042008AEAA 0029 FC4BNF030000AEAA 0029 PF1MNA070000AAAA 0023 FA4ANF042010AEAA 0029 FC4BNF030005AEAA 0029 PF1MNA071000AAAA 0023 FA4ANF042015AEAA 0029 FC4BNF030008AEAA 0029 PF1MNA071000ABAA 0023 FA4ANF042020AEAA 0029 FC4BNF060008ABAA 0041 FA4ANF024005AEAA 0029 FC4BNF030010AEAA 0029 FA4ANF048000AEAA 0029 FC4BNF030015AEAA 0029 FA4ANF048008AEAA 0029 FC4BNF033000AEAA 0029 FC4BNF036000AEAA 0029 FA4ANF048010AEAA 0029 FC4BNF036005AEAA 0029 FA4ANF048015AEAA 0029 FC4BNF036008AEAA 0029 FA4ANF048020AEAA 0029 FC4BNF036010AEAA 0029 FA4ANF060000AEAA 0029 FC4BNF036015AEAA 0029 FA4ANF060008AEAA 0029 FV4ANB006000AAAA 0033 FC4BNF038000AEAA 0029 FA4ANF060010AEAA 0029 FB4ANF048000ADAA 0041 FC4BNF042000AEAA 0029 FA4ANF060020AEAA 0029 FB4ANF048008ADAA 0041 FC4BNF042008AEAA 0029 FB4ANF048010ADAA 0041 FA4ANC018005AAAA 0041 FC4BNF042010AEAA 0029 FA4ANC018008AAAA 0041 FB4ANF048015ADAA 0041 FA4ANC018010AAAA 0041 FC4BNF042015AEAA 0029 FA4ANC024005AAAA 0041 FB4ANF048020ADAA 0041 FV4ANF002000AAAA 0033 FC4BNF042020AEAA 0029 FA4ANC024008AAAA 0041 FA4ANC024010AAAA 0041 FC4BNF048000AEAA 0029 FV4ANF005000AAAA 0033 FA4ANC030005AAAA 0041 FC4BNF048008AEAA 0029 FA4ANC030008AAAA 0041 FC4BNF048010AEAA 0029 FA4ANC030010AAAA 0041 FA4ANF048000ACAA 0041 FC4BNF048015AEAA 0029 FA4ANC036005AAAA 0041 FA4ANF048008ACAA 0041 FC4BNF048020AEAA 0029 FA4ANC036008AAAA 0041 FA4ANF048010ACAA 0041 FC4BNF060000AEAA 0029 FA4ANC036010AAAA 0041 FA4ANF048015ACAA 0041 FC4BNF060008AEAA 0029 FA4ANC042008AAAA 0041 FA4ANF048020ACAA 0041 FC4BNF060010AEAA 0029 FA4ANC042010AAAA 0041 FC4BNF060020AEAA 0029 FA4ANC048008AAAA 0041 FC4BNF048000ABAA 0041 FA4ANC048010AAAA 0041 FC4BNF048005ABAA 0041 FA4ANC060008AAAA 0041 FC4BNF048008ABAA 0041 FA4ANC060010AAAA 0041 FC4BNF048010ABAA 0041 FA4ANC018005AEAA 0029 FA4ANC018008AEAA 0029 FC4BNF048015ABAA 0041 FA4ANC018010AEAA 0029 FA4ANC024005AEAA 0029 FC4BNF048020ABAA 0041 FA4ANC024008AEAA 0029 FC4BNF048000ACAA 0041 FH4ANB003000ACAA 0041 FA4ANC024010AEAA 0029 FC4BNF048008ACAA 0041 FA4ANC030005AEAA 0029 FC4BNF048010ACAA 0041 FA4ANC030008AEAA 0029 FC4BNF048015ACAA 0041 FH4ANB003000ABAA 0041 FA4ANC030010AEAA 0029 FC4BNF048020ACAA 0041 FH4ANB004000ABAA 0041 FA4ANC036005AEAA 0029 FC4BNB042000ABAA 0041 FX4ANB060000AAAA 0033 FA4ANC036008AEAA 0029 FC4BNB042008ABAA 0041 FA4ANC036010AEAA 0029 FC4BNB042010ABAA 0041 FC4BNB042015ABAA 0041 FA4ANC042008AEAA 0029 FC4BNB042020ABAA 0041 FA4ANC042010AEAA 0029 FC4BNB048000ABAA 0041 FH4ANF001000ABAA 0041 FX4ANF030000AAAA 0033 FA4ANC048008AEAA 0029 FC4BNB048008ABAA 0041 FH4ANF002000ABAA 0041 FA4ANC048010AEAA 0029 FC4BNB048010ABAA 0041 FH4ANF003000ACAA 0041 FA4ANC060008AEAA 0029 FC4BNB048015ABAA 0041 FH4ANF004000ABAA 0041 FX4ANF036000AAAA 0033 FC4BNB048020ABAA 0041 FH4ANF001000AEAA 0041 FA4ANC060010AEAA 0029 FH4ANF002000AEAA 0041 FC4BNB054000ABAA 0041 FA4ANC018005AFAA 0029 FH4ANF003000AEAA 0041 FC4BNB060000ABAA 0041 FH4ANF004000AEAA 0041 FA4ANC018008AFAA 0029 FC4BNB060008ABAA 0041 FA4ANC018010AFAA 0029 FX4ANF042000AAAA 0033 FC4BNB060010ABAA 0041 FA4ANC024005AFAA 0029 FC4BNB060020ABAA 0041 FC4BNB070000ABAA 0041 FA4ANC024008AFAA 0029 FC4BNB070010ABAA 0041 FX4ANF048000AAAA 0033 FA4ANC024010AFAA 0029 FC4BNB070020ABAA 0041 FC4BNB042000AEAA 0034 FA4ANC030005AFAA 0029 FC4BNB042008AEAA 0034 FC4BNB042010AEAA 0034 FA4ANC030008AFAA 0029 FC4BNB042015AEAA 0034 FC4BNB042020AEAA 0034 FA4ANC030010AFAA 0029 FC4BNB048000AEAA 0034 FC4BNB048008AEAA 0034 FA4ANC036005AFAA 0029 FA4ANC036008AFAA 0029 FC4BNB048020AEAA 0034 FC4BNB054000AEAA 0034 FA4ANC036010AFAA 0029 FC4BNB060000AEAA 0034 FC4BNB060008AEAA 0034 FA4ANC042008AFAA 0029 FC4BNB060010AEAA 0034 FC4BNB060020AEAA 0034 FB4ANB042000ACAA 0041 FB4ANB042008ACAA 0041 FC4BNB070000AEAA 0034 FA4ANC042010AFAA 0029 FB4ANB042010ACAA 0041 FC4BNB070010AEAA 0034 FB4ANB042015ACAA 0041 FC4BNB048015AEAA 0034 FC4BNB048010AEAA 0034